Všetky konsolidované znenia predpisu 97/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 20.03.2009 účinný od 20.03.2009
MENU
Hore