Všetky konsolidované znenia predpisu 95/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 25.04.2020 účinný od 25.04.2020
MENU
Hore