Podzákonné predpisy k predpisu 92/1991

 1. platnýRek. nariadenie vlády o vydávaní a použití investičných kupónov 134/1994 účinný od 08.06.2000
 2. platnýRek. nariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov 139/1996 účinný od 18.03.1997
 3. neplatnýVyhláška o postupe likvidátora pri nakladaní s vecami v majetku štátneho podniku v likvidácii 140/1996 účinný od 10.05.1996 do 30.09.1999
 4. neplatnýVyhláška o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky 141/1996 účinný od 10.05.1996 do 15.11.2000
 5. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb. 144/1993 účinný od 08.07.1993 do 01.04.1995
 6. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 151/1993 účinný od 16.07.1993 do 01.04.1995
 7. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov 177/2000 účinný od 08.06.2000
 8. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov 235/1994 účinný od 08.09.1994
 9. platnýVyhláška o postupe likvidátora štátneho podniku pri predkladaní žiadosti na prevod majetku štátu iným spôsobom ako verejnou súťažou 249/1999 účinný od 01.10.1999
 10. neplatnýRek. nariadenie vlády o výnimkách z § 45 zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 273/1991 účinný od 16.07.1993 do 01.04.1995
 11. neplatnýNariadenie vlády o výnimkách z §45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 294/1995 účinný od 22.12.1995 do 30.07.1997
 12. platnýVyhláška o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky 364/2000 účinný od 15.11.2000
 13. neplatnýRek. nariadenie vlády o vydávaní a použití investičných kupónov 383/1991 účinný od 28.02.1992 do 13.06.1994
 14. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 430/1992 účinný od 07.09.1992 do 01.04.1995
 15. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov 69/1992 účinný od 28.02.1992 do 13.06.1994
 16. platnýNariadenie vlády ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poĺnohospodárskemu majetku 75/1993 účinný od 08.04.1993
MENU
Hore