Dôvodové správy k predpisu 89/2016

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 92/2019 , dátum vydania: 16.04.2019
  2. Vládny návrh zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 89/2016 , dátum vydania: 09.12.2015
MENU
Hore