Články k predpisu 85/2005

NIEKOĽKO ÚVAH O VOLEBNOM PRÁVE POČAS MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ[1]

Abstrakt
V príspevku sa venujem úvahám o výkone volebného práva počas mimoriadnych situácií. Inšpirovaný je najmä pandémiou ochorenia COVID-19 a zásahmi do základných práv a slobôd, osobitne volebného práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
príspevok za hlasy
Priradené k predpisu:
85/2005 paragrafy: 26


Vydané: 12.09.2022
Autor: JUDr., Stanislav Gaňa, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Stanislav Gaňa, PhD.

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A VEREJNÁ SPRÁVA NA SLOVENSKU

Abstrakt
Štúdia analyzuje právne aspekty jednotlivých etáp recepcie verejnej správy na Slovensku v prvých mesiacoch po vzniku Československej republiky v roku 1918. Zameriava sa na všetky stupne územnej správy od obcí až po župy. Reflektuje tiež rôzne právne názory na tento proces a zároveň ho komparuje s analogickými štátoprávnymi zmenami v rokoch 1938 a 1945.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
zánik politických strán
Priradené k predpisu:
85/2005 paragrafy: 13


Vydané: 26.08.2018
Autor: Mgr. et Mgr., Ondrej Podolec, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr. et Mgr., Ondrej Podolec, PhD.

ZMENY V MENŠINOVEJ POLITIKE NA SLOVENSKU PO ROKU 1938

Abstrakt
Príspevok analyzuje zmeny v národnostnej politike, ktoré priniesla zmena demokratického politického režimu na autoritatívny po mníchovskej dohode. Popisuje, ktoré z menšín boli naďalej rešpektované a ktoré sa ocitli v osobitnom právnom režime, resp. mimo ústavnej ochrany. Analýza sa zameriava na legislatívne zmeny v rámci popisovanej problematiky a ich reálnu aplikáciu v politickej praxi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konanie o registrácii strany
Priradené k predpisu:
85/2005 paragrafy: 7


Vydané: 29.08.2016
Autor: Mgr. et Mgr., Ondrej Podolec, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr. et Mgr., Ondrej Podolec, PhD.

ZODPOVEDNOSŤ PROKURÁTORA ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI

Abstrakt
Cieľom môjho príspevku je zaoberať sa stručným pohľadom zodpovednosťou prokurátora za škodu pri výkone verejnej moci. Keďže otázka náhrady škody je stále aktuálnejšou témou, rozdelila som prácu kapitol prostredníctvom ktorých sa budem zaoberať zodpovednosťou za škodu zo všeobecného hľadiska tzn. právna úprava v Slovenskej republike. Na danú úpravu bude nadväzovať stručná úprava postavenia prokurátora v právnom poriadku SR pri výkone verejnej moci.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
rozpustenie strany správnym súdom
Priradené k predpisu:
85/2005 paragrafy: 17


Vydané: 23.09.2012
Autor: JUDr., Miroslava Žitníková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Miroslava Žitníková
MENU
Hore