Články k predpisu 82/2005

SPORNÉ OTÁZKY PRI UKLADANÍ SANKCIÍ ZA NELEGÁLNU PRÁCU A NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

Abstrakt
Príspevok pojednáva o osobitostiach udeľovania sankcií za nelegálne zamestnávanie ako aj o špecifikách riešenia sporov, ktoré vznikajú v prípade opravných prostriedkov voči rozhodnutiu o udelení tej-ktorej sankcie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nelegálna práca
Priradené k predpisu:
82/2005 paragrafy: 2


Vydané: 06.02.2020
Autor: JUDr., Juraj Hamuľák, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Juraj Hamuľák, PhD.

Športový klub - spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov - pokuty alebo: prečo už viac "nie" zmluvy s profesionálmi v režime "SZČO"

Abstrakt
Športové kluby uzatvorením zmlúv s profesionálnymi športovcami riskujú pokuty od kontrolných orgánov do výšky 200 000,- EUR, stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona o športe, ako aj nemožnosť uchádzať sa o akékoľvek dotácie od štátu ako takého. Ak to ako pozvánka na zváženie postupov klubov vo vzťahu k uzatváraniu "profi zmlúv" v zmysle Zákona o športe, alebo na prečítanie predkladaného príspevku nestačí, poukazujeme taktiež na možnosť disciplinárneho potrestania tak klubu, ako aj hráča za neoprávnený štart v súťažiach, nakoľko v nej nastúpili na základe zmlúv, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nelegálna práca
Priradené k predpisu:
82/2005 paragrafy: 2


Vydané: 09.05.2016
Autor: doc. JUDr., Jaroslav Čollák, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Jaroslav Čollák, PhD.

Novela zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Abstrakt
Nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie v Slovenskej republike upravuje zákon č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a sankcie podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v súčasnosti vykonáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a inšpektoráty práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Priradené k predpisu:
82/2005 paragrafy: 3


Vydané: 04.04.2011
Autor: Mgr., Ján Cuhanič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ján Cuhanič
MENU
Hore