Všetky konsolidované znenia predpisu 65/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2024 účinný od 01.01.2024
2 01.10.2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
3 01.05.2023 účinný od 01.05.2023 do 30.09.2023
4 01.04.2023 účinný od 01.04.2023 do 30.04.2023
5 28.02.2023 účinný od 28.02.2023 do 31.03.2023
MENU
Hore