Dôvodové správy k predpisu 65/2023

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 65/2023 , dátum vydania: 28.02.2023
MENU
Hore