Dôvodové správy k predpisu 64/2022

  1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 64/2022 , dátum vydania: 09.03.2022
MENU
Hore