Dôvodové správy k predpisu 61/2008

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
    K predpisu 61/2008 , dátum vydania: 29.02.2008
MENU
Hore