Všetky konsolidované znenia predpisu 59/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2023 účinný od 01.07.2023
2 01.04.2023 109/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 109/2023 účinný od 01.04.2023 do 30.06.2023
3 27.02.2023 účinný od 27.02.2023 do 31.03.2023
MENU
Hore