Dôvodové správy k predpisu 59/2023

  1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Richarda VAŠEČKU, Petra LIBU a Petra VONSA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
    K predpisu 109/2023 , dátum vydania: 01.04.2023
MENU
Hore