Články k predpisu 580/2004

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE A ICH ĎALŠIE SMEROVANIE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Abstrakt
V súčasnej dobe je verejne výrazne pertraktovaná problematika zdravotných poisťovní. V roku 2008 bola Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) prejednávaná problematika možnosti tvorby zisku zdravotnými poisťovňami, pričom tento spor medzi Slovenskou republikou a zdravotnými poisťovňami ešte nie je ukončený kvôli podanému odvolaniu voči rozhodnutiu Ústavného súdu. Ďalším nezrealizovaným a plánovaným zámerom je vytvorenie jednej štátnej zdravotnej poisťovne, bez možnosti pôsobenia súkromných zdravotných poisťovní. Jedná sa o zložitý zámer a problematiku, ktorej riešenie je síce načrtnuté prostredníctvom vlády SR, ale praktický dosah ukáže až realizácia tohto zámeru.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
verejné zdravotné poistenie
Priradené k predpisu:
580/2004 paragrafy: 6, 7, 8, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10, 10a, 10b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 3, 4, 5


Vydané: 22.09.2013
Autor: JUDr., Lenka Trnkusová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Lenka Trnkusová, PhD.
MENU
Hore