Dôvodové správy k predpisu 57/2011

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov
    K predpisu 57/2011 , dátum vydania: 09.03.2011
MENU
Hore