Články k predpisu 530/2003

Peripetie pri prevode väčšinového obchodného podielu

Abstrakt
Problematika obchodných spoločností a osobitne spoločnosti s ručením obmedzeným je v poslednom období v Slovenskej republike pomerne často predmetom legislatívnych úprav. Dôvod prijatia týchto úprav bol rôzny a podľa nášho názoru aj dopad týchto legislatívnych zmien je rôzny v závislosti od toho, akým zámerom boli tieto úpravy vedené, na akej kvalitatívnej úrovni boli tieto úpravy pripravené a ako zapadli do systému obchodného práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
návrh na zápis do obchodného registra
Priradené k predpisu:
530/2003 paragrafy: 5


Vydané: 14.10.2015
Autor: JUDr., Jozef Čorba
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jozef Čorba

Stane sa elektronický podpis „pravou rukou advokáta“?

Abstrakt
Autor poukazuje na výhody a nevýhody elektronickej komunikácie. Zaoberá sa aplikáciou a využitím elektronického podpisu v advokátskej praxi. V prvej časti analyzuje plusy, ako aj mínusy „elektronického“ obchodného registra, pričom navrhuje možné riešenie na účel eliminácie nedostatkov tohto druhu komunikácie. V druhej časti sa zameriava na elektronický styk so súdmi vo veciach žalobných návrhov so zreteľom na prínos „elektronického“ súdneho spisu. Zároveň poukazuje na zavedenie inštitútu „elektronického platobného rozkazu“ v Českej republike. Tretia časť sa zaoberá využitím elektronického podpisu v blízkej budúcnosti. Obsahom štvrtej časti je spôsob získania elektronického podpisu, ako aj šírenie „osvety“ v tejto oblasti. Záverom autor vyjadruje nádej na bezpečnú elektronickú komunikáciu a častejšie využívanie elektronického podpisu v advokátskej praxi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
návrh na zápis do obchodného registra
Priradené k predpisu:
530/2003 paragrafy: 5


Vydané: 01.04.2009
Autor: Mgr., Ján Marônek
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ján Marônek
MENU
Hore