Podzákonné predpisy k predpisu 530/1990

 1. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 108/1995 účinný od 02.06.1995
 2. platnýOpatrenie ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podĺa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z.z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 108/1995 účinný od 02.06.1995
 3. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 121/1995 účinný od 16.06.1995
 4. platnýOpatrenie ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podĺa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z.z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 121/1995 účinný od 16.06.1995
 5. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 150698013 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 160/1995 účinný od 28.07.1995
 6. platnýOpatrenie ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 150698013 vydaných podĺa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z.z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 160/1995 účinný od 28.07.1995
 7. platnýOpatrenie ktorým sa určujú emisné podmienky štýtnych dlhopisov č. 150698014 vydaných podĺa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z.z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 161/1995 účinný od 28.07.1995
 8. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 150698014 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 161/1995 účinný od 28.07.1995
 9. platnýOpatrenie ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 310898015 vydaných podĺa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z.z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 198/1995 účinný od 29.09.1995
 10. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 310898015 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 198/1995 účinný od 29.09.1995
 11. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 140999016 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 219/1995 účinný od 19.10.1995
 12. platnýOpatrenie ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 140999016 vydaných podĺa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z.z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 219/1995 účinný od 19.10.1995
 13. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 280900017 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 220/1995 účinný od 19.10.1995
 14. platnýOpatrenie ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 280900017 vydaných podĺa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z.z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 220/1995 účinný od 19.10.1995
 15. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 121098018 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 221/1995 účinný od 19.10.1995
 16. platnýOpatrenie ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 121098018 vydaných podĺa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z.z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 221/1995 účinný od 19.10.1995
 17. platnýOpatrenie ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podĺa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z.z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 345/1994 účinný od 05.01.1995
 18. platnýOpatrenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 57/1995 účinný od 27.03.1995
 19. platnýOpatrenie ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podĺa zákona Národnej banky Slovenskej republiky č. 184/1994 Z.z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 57/1995 účinný od 27.03.1995
MENU
Hore