Všetky konsolidované znenia predpisu 518/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2024 účinný od 01.01.2024
2 01.12.2023 účinný od 01.12.2023 do 31.12.2023
3 01.07.2023 účinný od 01.07.2023 do 30.11.2023
4 01.05.2023 účinný od 01.05.2023 do 30.06.2023
5 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
6 31.12.2022 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022
MENU
Hore