Články k predpisu 504/2003

Aktuálna novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Abstrakt
Začiatkom októbra bol v Národnej rade Slovenskej republiky predložený poslanecký návrh novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov“).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 29.10.2020
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Poľnohospodárstvo: vlastníctvo, nájom, užívanie

Abstrakt
Zverejnenie údajov o užívaní pozemkov cez portál ZBGIS nerieši základný problém právnych vzťahov užívateľov k pôde. neposkytuje informácie o nájomnom vzťahu, ale o užívaní pozemkov. v tom je dosť podstatný rozdiel: nájomný vzťah je medzi vlastníkom a nájomcom, v tomto prípade je užívanie vzťah medzi príjemcom priamej podpory (ako užívateľa) a poľnohospodárskou platobnou agentúrou.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 09.07.2020
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Poľnohospodárstvo: vlastníctvo, nájom užívanie, situácie

Abstrakt
Pod pojmom pozemok a priame platby si vlastníci predstavujú, že ak je pozemok vedený ako poľnohospodárska pôda, tak sa aj ako poľnohospodárska pôda aj užíva. Možno nevie, alebo nechce vedieť, že krajina sa mení aj v dôsledku spôsobu užívania, že les nestojí na mieste, že vodný tok meandruje a mení sa, že cesty musia niekde byť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 02.07.2020
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Poľnohospodárstvo: číslo 12a žije

Abstrakt
V zákone č.504/2003 Z.z. existuje cesta, ktorá vás dovedie k tomu, čo od nej očakávate. Neznamená to, že by nebola jednoduchá, ale trpezlivosťou, presviedčaním a ak máte aj presvedčenie, tak časom dosiahnete svoj cieľ. Neznamená to, ani že jeho dosiahnutie bude vždy úspešné. Ale ak existuje aspoň jeden príklad, že to ide, tak dáva nádej, že aj tie ostatné sa podaria. Prístup k pôde a §12a.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 27.06.2020
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Pozemkové úpravy – multirezortné riešenie

Abstrakt
Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. Na toto občas zabúdame.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 19.06.2020
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Poľnohospodárstvo: aby sa farmári na poliach nebili alebo prečo sa pán minister mýli

Abstrakt
Ak chceme spraviť poriadky s prístupom k pôde, zreálniť nejednoznačný vzťah medzi vlastníctvom, nájmom a užívaním, nedá sa to riešiť tým, že niektorým užívateľom odopriete prístup k priamym platbám, že problémy vyrieši výpočtová technika. Nevyrieši. Problém treba riešiť komplexne, odborne a pre každý kataster. A dokonca s pridanou hodnotou prístupu k pôde a riešenia biodiverzity a následkov klimatickej zmeny.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 31.05.2020
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Poľnohospodárstvo: úskalia §12a a §15 a pozemkových úprav

Abstrakt
Prístup k pôde pre vlastníkov, ktorí chceli vlastné užívanie nikdy nebol jednoduchý a vždy vyžadoval a bude vyžadovať ich aktívnu účasť. Ale na druhej strane nie je tu autorita, ktorá by tieto procesy riadila a ich snahu podporila. Sú tu síce pozemkové úpravy, ale keďže sa nevykonávajú, táto možnosť sa nedá použiť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 25.04.2020
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Poľnohospodárstvo: spoločný postup pre podávanie žiadostí o priame podpory, §10 a §12a

Abstrakt
V dnešnej dobe potrebujeme zabezpečiť bezproblémové riešenie prístupu k pôde a vyčleňovanie pozemkov pre malých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov. Pravdepodobne bude nutná aktualizácia §12a zákona č.504/2003 Z.z., respektíve možnosti prístupu k pôde modernizáciou zrušeného §15 zo zákona o pozemkových úpravách. Pre koordinovaný a riadený prístup k pôde bude rýchlosť a pružnosť spracovania dôležitá aj z iných dôvodov: musíme pružne reagovať a aplikovať požiadavky na výrobu potravín a poľnohospodárskej výroby v súvislosti s biodiverzitou a bojom proti dôsledkom klimatických zmien.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 13.04.2020
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Pozemkové úpravy: §12a II.

Abstrakt
Prístup k pôde pre užívateľov nie je závislý len od ich vôle, ale musí sa riadiť aj určitými pravidlami. A tie by sa mali dodržiavať. Pri nájme a užívaní pôdy, kde situácia je z pohľadu vlastníctva zložitá je jedným z nástrojov ako dosiahnuť stav, kedy každý užívateľ by užíval pôdu len v takom rozsahu, v akom má nájomné zmluvy, sú pozemkové úpravy. Pri spracovaní úvodných podkladoch vedia tieto problémy efektívne vyriešiť a súčasne vytvárajú podklady k ďalším etapám.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 24.03.2020
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Ako prebieha konanie podľa §12a

Abstrakt
Konanie sa začína dňom doručenia oznámenia doterajšieho prenajímateľa nájomcovi pozemkov podľa §12a, ods.1 alebo nájomcu prenajímateľovi podľa §12a, ods.20 a žiadosť sa súčasne doručí aj na správny orgán. Ak dôjde k dohode, postupuje sa podľa ods.11, teda vyhotoví sa elaborát dohody a doručí sa na správny orgán, podľa ods.3 a vlastníkom sa oznámi vznik podnájomnej zmluvy podľa ods.15.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 02.01.2020
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj:


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Pozemkové úpravy: keď neznalosť znamená odmietnutie

Abstrakt
Zákon č.330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách je pre človeka, ktorý nepozná jeho reálnu aplikáciu ako cesta do strmého svahu, plná zákrut a prekvapení. Po ukončení projektu sa zákon vyrovná a je ako diaľnica. Zákon o pozemkových úpravách je jeden z mála zákonov, o ktorom sa dá povedať, že existuje matematický model, ktorým sa dá popísať nielen jeho spracovanie, ale aj jeho výsledok.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 27.12.2019
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Pozemkové úpravy: §12a

Abstrakt
Tento paragraf nie je zo zákona č.330/1991 Z.z., ale zo zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Ak niekto tvrdí, že sa pozemkovými úpravami vyriešia aj nájomné a užívacie vzťahy k pôde, tak sa mýli. Aj keď sa môžu, prax ukazuje, že sa nevyriešia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 01.12.2019
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Naozaj hospodárite na pozemkoch podľa zákona?

Abstrakt
Jedným zo základných pilierov obhajoby PPA na nezisťovanie právneho vzťahu užívateľa k pôde je oddelenie LPIS od reálneho vlastníctva. Preto je celkom zaujímavé sa pozrieť do susednej Českej republiky, lebo podľa ich pravidiel by bola väčšina nájomných zmlúv na Slovensku neplatná.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 15.02.2019
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

Aktuálne problémy prístupu k pôde, vlastníctva a nájmu poľnohospodárskej pôdy a priamych platieb

Abstrakt
Súčasné zmeny v spoločnosti a potvrdenie našich znalostí a tušení o hospodárení na pôde vyžadujú aktívnu účasť na týchto procesoch. Veľmi vypuklou otázkou sa stáva otázka prístupu k pôde, systém priamych dotácií na hospodárenie na pôde, otázka potravinovej bezpečnosti a ďalšie otázky súvisiace s pozemkovým vlastníctvom a nájmom poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych podnikov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 27.03.2018
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Komora pozemkových úprav


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

K pozemkom sa dostanete až za päť rokov

Abstrakt
Cesta k užívaniu vlastných pozemkov alebo zmena užívateľa môže byť problematická. Bezproblémový prechod a prístup k pôde pre nových užívateľov alebo samotných vlastníkov neumožnia ani pozemkové úpravy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
Priradené k predpisu:
504/2003 paragrafy: 7 - 14


Vydané: 17.03.2018
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény
MENU
Hore