Všetky konsolidované znenia predpisu 500/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2023 účinný od 01.02.2023
MENU
Hore