Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.07.2020 do 20.07.2020

Platnosť od: 13.01.2004
Účinnosť od: 01.07.2020
Účinnosť do: 20.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Sociálna pomoc, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST70JUD197113DS70EUPP17ČL26

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.07.2020 do 20.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 5/2004 s účinnosťou od 01.07.2020 na základe 225/2019

Legislatívny proces k zákonu 225/2019

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore