Všetky konsolidované znenia predpisu 496/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2024 účinný od 01.01.2024
2 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
MENU
Hore