Dôvodové správy k predpisu 495/2013

  1. Vládny návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku (Navrhovateľ listom z 24. októbra 2013 požiadal o presun svojho návrhu zákona na ďalšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.)(Navrhovateľ listom z 8. novembra 2013 požiadal o zaradenie svojho návrhu zákona na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2014.)
    K predpisu 180/2014 , dátum vydania: 26.06.2014
  2. Vládny návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku
    K predpisu 180/2014 , dátum vydania: 26.06.2014
  3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 495/2013 , dátum vydania: 31.12.2013
MENU
Hore