Dôvodové správy k predpisu 494/2022

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 494/2022 , dátum vydania: 23.12.2022
MENU
Hore