Dôvodové správy k predpisu 477/2019

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 477/2019 , dátum vydania: 30.12.2019
MENU
Hore