Dôvodové správy k predpisu 458/2022

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 458/2022 , dátum vydania: 20.12.2022
MENU
Hore