Dôvodové správy k predpisu 451/2008

  1. Vládny návrh zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 404/2011 , dátum vydania: 22.11.2011
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 451/2008 , dátum vydania: 21.11.2008
MENU
Hore