Dôvodové správy k predpisu 42/2024

  1. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána SALOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 42/2024 , dátum vydania: 12.03.2024
MENU
Hore