Dôvodové správy k predpisu 416/2004

  1. Vládny návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 400/2015 , dátum vydania: 19.12.2015
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie
    K predpisu 606/2004 , dátum vydania: 25.11.2004
MENU
Hore