Všetky konsolidované znenia predpisu 410/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2023 účinný od 01.06.2023
2 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023
MENU
Hore