Dôvodové správy k predpisu 41/2011

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 41/2011 , dátum vydania: 26.02.2011
MENU
Hore