Všetky konsolidované znenia predpisu 401/1998

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2018 194/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 194/2018 účinný od 01.07.2018 do 31.12.2023
2 15.01.2015 409/2014 409/2014 účinný od 15.01.2015 do 30.06.2018
3 01.09.2009 286/2009 Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.09.2009 do 14.01.2015
4 01.01.2009 515/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.08.2009
5 01.01.2008 529/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 529/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2008
6 01.05.2007 203/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov 203/2007 účinný od 01.05.2007 do 31.12.2007
7 01.01.2006 571/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.04.2007
8 01.01.2005 587/2004 Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2005
9 01.01.2004 525/2003 Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 525/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2004
10 01.09.2002 478/2002 Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 478/2002 účinný od 01.09.2002 do 31.12.2003
11 01.01.2002 553/2001 Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2001 účinný od 01.01.2002 do 31.08.2002
12 01.05.2001 161/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 161/2001 účinný od 01.05.2001 do 31.12.2001
13 01.01.2000 účinný od 01.01.2000 do 30.04.2001
MENU
Hore