Všetky konsolidované znenia predpisu 395/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.03.2024 účinný od 31.03.2024
2 01.08.2022 účinný od 01.08.2022 do 30.03.2024
3 31.03.2022 64/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 64/2022 účinný od 31.03.2022 do 31.07.2022
4 05.11.2021 účinný od 05.11.2021 do 30.03.2022
MENU
Hore