Dôvodové správy k predpisu 390/2020

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 390/2020 , dátum vydania: 19.12.2020
MENU
Hore