Dôvodové správy k predpisu 384/2008

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 384/2008 , dátum vydania: 15.10.2008
MENU
Hore