Európska legislatíva k predpisu 334/2012

  1. Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z  26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi
  2. Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV
  3. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z  24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní
  4. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z  24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní
  5. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z  24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní
MENU
Hore