Dôvodové správy k predpisu 334/2012

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 334/2012 , dátum vydania: 14.11.2012
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 334/2012 , dátum vydania: 14.11.2012
MENU
Hore