Dôvodové správy k predpisu 32/2015

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 32/2015 , dátum vydania: 28.02.2015
MENU
Hore