Všetky konsolidované znenia predpisu 318/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2020 účinný od 01.01.2020
2 01.01.2015 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2019
3 01.07.2014 účinný od 01.07.2014 do 31.12.2014
4 01.01.2014 účinný od 01.01.2014 do 30.06.2014
MENU
Hore