Všetky konsolidované znenia predpisu 311/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.08.2005 účinný od 01.08.2005
MENU
Hore