Dôvodové správy k predpisu 305/2018

  1. Vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 305/2018 , dátum vydania: 13.11.2018
MENU
Hore