Články k predpisu 305/2005

ANALÝZA KOMPARÁCIE CIVILNEJ A TRESTNEJ MEDIÁCIE S AKCENTOM NA RESTORATÍVNU JUSTÍCIU

Abstrakt
Právne normy v jednotlivých štátoch Európy, ale aj Európskej únie sú diametrálne rozličné v oblasti mediácie. Síce v systéme existujú odporúčania EÚ, ktorých cieľom je vytvorenie podmienok na akej báze by mala mediácia fungovať, aké základné podmienky by mal spĺňať mediátor, atď. Napríklad v trestnej mediácii „odporúčanie R (99) 19“ poukazuje na to, aby vypracované smernice pre mediáciu platili pre každý proces, v ktorom sa obeť a páchateľ môžu, ak s tým slobodne súhlasia, aktívne zúčastniť na riešení záležitostí, vyplývajúcich z trestného činu, prostredníctvom pomoci nestrannej tretej osoby (mediátora). K profesii alebo poslaniu mediátora sa odporúča, že musí absolvovať úvodné školenie skôr, ako sa ujme mediačných povinností, ako aj školenia počas výkonu služby. Takéto vzdelávania by mali byť zamerané na zabezpečenie vysokej úrovne odbornej spôsobilosti, berúc do úvahy schopnosti v oblasti riešenia konfliktov, špecifické požiadavky práce s obeťami, páchateľmi a základné poznatky o systéme trestného súdnictva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
Priradené k predpisu:
305/2005 paragrafy: 11


Vydané: 30.03.2016
Autor: PhDr., Vladimír Cehlár, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora PhDr., Vladimír Cehlár, PhD.
MENU
Hore