Dôvodové správy k predpisu 30/2015

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
    K predpisu 30/2015 , dátum vydania: 28.02.2015
MENU
Hore