Dôvodové správy k predpisu 30/2010

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
    K predpisu 30/2010 , dátum vydania: 30.01.2010
MENU
Hore