Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 298/2019 účinný od 01.11.2019


Platnosť od: 09.10.2019
Účinnosť od: 01.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 298/2019 účinný od 01.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 298/2019 s účinnosťou od 01.11.2019

Legislatívny proces k zákonu 298/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

K predpisu 298/2019, dátum vydania: 09.10.2019

A.Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako iniciatívny materiál.

Cieľom návrhu zákona je rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť podpory používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá.

Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na životné prostredie, pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B.Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Legislatívna úprava z dôvodu rozšírenia poskytovania dotácií o oblasť podpory používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá umožní zvýšenie ambície národnej politickej stratégie na uspokojenie budúceho dopytu v rámci alternatívnej dopravy, ako aj plnenie záväzkov Slovenskej republiky pre transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES.

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava z dôvodu aktualizácie poznámky pod čiarou.

K bodu 3

Navrhujú sa podmienky poskytnutia dotácie pre oblasť podpory používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Cieľom tejto dotácie je podporiť nákup nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Určuje sa okruh oprávnených žiadateľov dotácie, ktorými môžu byť FO - nepodnikateľ, FO - podnikateľ, právnická osoba, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie. Podmienkou na poskytnutie dotácie je povinnosť žiadateľa prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu a prevádzkovanie vozidla najmenej počas štyroch rokov od poskytnutia dotácie. Ustanovuje sa intenzita dotácie, a to najviac vo výške 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ dotácie súčasne vyradí z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia mu nebola poskytnutá na iné vozidlo, alebo 25 % z celkovej obstarávacej ceny

2

vozidla v prípade neuplatnenia podmienky vyradenia vozidla so spaľovacím motorom starším ako 15 rokov z evidencie vozidiel.

K bodu 4

Vzhľadom na navrhovanú novú oblasť poskytovania dotácií na podporu používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá z kapitoly ministerstva, prílohy k žiadosti ustanovujú podmienky predloženia potrebných dokladov na poskytnutie dotácie.

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava z dôvodu aktualizácie poznámky pod čiarou.

K bodu 6

Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že § 12 dva odseky 5 s rôznym textom je potrebné to upraviť a odstrániť uvedenú chybu.

Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné predpokladať množstvo podaných žiadostí, navrhuje sa, aby ministerstvo malo oprávnenie poveriť právnickú osobu zriadenú ministerstvom administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácie.

K Čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje od 15. októbra 2019.

V Bratislave 29. mája 2019

Peter Pellegrini

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Žiga

minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore