Články k predpisu 297/2008

ZDAŇOVANIE KRYPTOAKTÍV V EÚ A V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ SYSTÉMU ZDAŇOVANIA[1]

Abstrakt
Autori si v tomto príspevku dali za cieľ v prvom rade poukázať na identifikáciu rôznych metamorf z kryptoaktív, vymedziť ich podstatu a určiť ich základn právnu reguláciu najmä s ohľadom na právny poriadok EÚ. Následne sa autori zamerali na syntetizovanie základných metodologických východísk systému zdaňovania kryptoaktív prostredníctvom komparatívnej optiky zameranej na určenie metodologických východísk spoločného systému dane z pridanej hodnoty. Základn hypotézu výskumu tvorí zodpovedanie otázky, či je v s časnosti platný a činný právny poriadok v Slovenskej republike a v EÚ na rovni postačuj cej pre komplexné zavedenie zdaňovania kryptoaktív v rámci EÚ.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
virtuálna mena
Priradené k predpisu:
297/2008 paragrafy: 9


Vydané: 22.04.2021
Autor: JUDr., Adrián Popovič, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Adrián Popovič, PhD.
MENU
Hore