Dôvodové správy k predpisu 296/2020

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 399/2022 , dátum vydania: 30.11.2022
  2. Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 296/2020 , dátum vydania: 29.10.2020
MENU
Hore