Dôvodové správy k predpisu 292/2016

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 292/2016 , dátum vydania: 08.11.2016
MENU
Hore