Podzákonné predpisy k predpisu 289/2008

  1. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podmienky on-line pripojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy 379/2014 účinný od 01.01.2015
MENU
Hore