Články k predpisu 289/2008

Objektívna zodpovednosť pri správnych deliktoch podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z pohľadu aplikačnej praxe

Abstrakt
Príspevok je venovaný uplatňovaniu objektívnej zodpovednosti pri sankcionovaní správnych deliktov podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, rozsahu dokazovania a absencii liberačných dôvodov, ktoré je možné pozorovať v oblasti aplikácie príslušných noriem orgánmi aplikácie práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
elektronická registračná pokladnica
Priradené k predpisu:
289/2008 paragrafy: 2


Vydané: 01.08.2020
Autor: JUDr., Anna Stanová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Anna Stanová

ELIMINÁCIA DAŇOVÝCH ÚNIKOV ZAVEDENÍM E-KASY

Abstrakt
Téma daňových únikov sa v súčasnosti čoraz viac objavuje v spoločnosti, a to jednak v praxi právnikov, daňových poradcov, ale mnohokrát aj medzi laickou verejnosťou prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Príspevok je venovaný téme daňových únikov, agresívnemu daňovému plánovaniu a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo strany daňových subjektov, ktoré úmyselne zatajujú podstatné skutočnosti týkajúce sa predmetu dane. Na začiatku príspevku rozoberieme pojem daňový únik a následne objasníme pojmy ako legálny daňový únik a nelegálny daňový únik. Ďalšia časť príspevku je zameraná na používanie elektronických registračných pokladníc, pri ktorých dochádza k modifikácií softvéru fiskálneho modulu, a s tým spojené problémy. Príspevok je tiež venovaný problematike zavedenia takzvanej E- KASY.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
elektronická registračná pokladnica
Priradené k predpisu:
289/2008 paragrafy: 2


Vydané: 18.10.2017
Autor: JUDr., Monika Stojáková, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Monika Stojáková, PhD.
MENU
Hore