Dôvodové správy k predpisu 279/2017

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 279/2017 , dátum vydania: 21.11.2017
MENU
Hore